BrandNewGame

Leraren leren rekenen

In samenwerking met de Fontys Pabo leraar opleiding hebben we een game ontwikkeld waarmee  eerstejaars studenten hun reken- en taalvaardigheden kunnen oefenen.

Blije kinderen leiden tot groei 
Het doel in het spel is om zoveel mogelijk kinderen in je klas te helpen door het beantwoorden van hun vragen. Dit kunnen vragen zijn over rekenen en taal, maar ook over didactische dilemma’s.

Slimme kinderen  
Door het geven van de juiste antwoorden neemt het aantal slimme kinderen toe. Hoe meer blije én slimme kinderen, hoe sneller je school groeit en het aantal kinderen in je klas toeneemt. Daarvoor groeien de inkomsten van de school en jouw budget.

Kopen, kopen, kopen!
Met het budget dat je bij elkaar speelt kun je leuke items kopen voor je klaslokaal. Zo is er een digi-bord beschikbaar, maar ook een dartbord, of jukebox. Het kunnen aanpassen van je klaslokaal (of start-up kantoor) wordt de drijfveer om vragen te beantwoorden.  

Uitval reductie van 20%
Door de inzet van de game leren studenten op een leuke manier hun kennisachterstand bijspijkeren. De inzet van serious games in het onderwijs bij eerstejaars studenten heeft bij de opleiding Fontys BMKB inmiddels geleid tot een reductie van het uitvalpercentage van 20%.