GameStorm voor het goede doel

Credits voor deze blog gaan naar Edward & Tessa van de Gamification Academy 

Recent kwam er via de Gamification Academy de vraag binnen van Het Rode Kruis of wij hen willen helpen bij het uitwerken van een propositie. Deze vraag, en deze vragende organisatie, waren bij de juiste partij terechtgekomen omdat de Gamification Academy, naast betaalde opdrachten, zich (per lid) 2 keer per jaar kosteloos inzet om charitatieve instellingen met een (gedrags-) veranderingsvraagstuk te helpen en vooral in beweging te krijgen.

Het Rode Kruis werkt aan een nieuwe propositie om het voedselpakket voor gezinnen in nood breder onder de aandacht te brengen in Nederland. Een voedselpakket kost circa 35 euro en kan een gezin van 6 personen voeden gedurende een maand. Het bevat noodzakelijke voedingsmiddelen zoals o.a. meel, rijst, zout, en suiker.
In deze casus waren de vele mogelijkheden voor een propositie dusdanig belemmerend dat men bleef steken, en niet kwam tot concrete keuzes, noch van de richting en noch de vervolgstappen. De rol van de GameStorm coaches is erop gericht het doel scherp te krijgen en te begeleiden naar oplossingen.

De setup: Er is een team van 6 personen samengesteld, uit verschillende onderdelen binnen Het Rode Kruis, die relevant zijn voor deze casus. We gaan een middag met dit team aan de slag met de GameStorm. Als gewenste uitkomst willen we een concreet plan om de propositie, compleet met uitgewerkt stappenplan, voor te kunnen leggen aan de het cluster MT.

Het objective: het scherp maken van de basiskenmerken van de nieuwe propositie en bepalen heldere keuzes voor het Rode Kruis om voedselpakketten onder de aandacht te brengen bij het Nederlandse publiek.

De challenges: keuzes maken in de propositie, bepalen wie de doelgroep is, en wat is ervoor nodig om de propositie meerdere jaren in te kunnen zetten. In de basis ging het hier om te veel mogelijkheden en opties in combinatie met forse tijdsdruk.

De acties: Via een brainstorm over start en stop acties is het team getriggered om op een heel andere manier na te denken. Na te denken over hoe ze hun eigen propositie onderuit kunnen halen, kunnen saboteren, en laten mislukken. Om vervolgens vanuit alle weerstand weer open te staan voor nieuwe kansen en oplossingen.

De opbrengst: het team is geholpen met – door de aanwezigen gedefinieerde – creatieve acties die zijn samengevat in een plan van aanpak. Hiervoor is gebruik gemaakt van zogenaamde moodboards die ter plekke zijn gemaakt. Er is een concreet stappenplan ontstaan inclusief financiële onderbouwing van de kosten/baten met acties die de teamleden direct konden oppakken.

Eindresultaat was een concrete propositie die met een business case aan het cluster MT is gepresenteerd en waarop akkoord is gekomen om de business case verder uit te werken en te verrijken o.a. met mogelijke partners voor implementatie, 10 dagen nadat de GameStorm sessie plaatsvond.

Deze GameStorm heeft geleid tot een tastbaar eindresultaat waar Het Rode Kruis heel blij mee is. Tessa van Iperen en Edward Konings hebben namens de Gamification Academy deze sessie begeleid. Beide zijn ervaren GameStorm Troopers.

Over Tessa van Iperen, MBA; Tessa is een zeer ervaren verandermanager en strategisch marketing expert. Zij heeft eerder het Rode Kruis, District Utrecht  met 22 afdelingen, begeleid naar een nieuwe visie en strategie. Tessa is partner bij CINX. https://www.linkedin.com/in/tessavip/

Over Edward Konings; Edward is een zeer ervaren SCRUM master en begeleid teams te helpen ontdekken wat ze nodig hebben om optimaal te presteren en waardevolle producten te leveren. Edward is hierbij de bindende kracht. https://www.linkedin.com/in/edwardkonings/

De GameStorm is een op Gamification gebaseerde werksessie van een halve dag waarmee zakelijke uitdagingen via een aantal levels worden uitgewerkt. Met een team van 6 personen wordt de eigen kennis en creativiteit ingezet om te komen tot concrete oplossingen en acties. Zelf GameStorm Trooper worden? Klik hier voor meer informatie! 

Comments are closed.