Agile Turkey

Recentelijk sprak ik op een congres in Istanbul over ‘Agile’ in relatie met Gamification. Mijn goede vriend – en zakenrelatie – Ahmet Akdag van ACM Software had me uitgenodigd om te spreken op het congres ‘Agile Turkey Summit’ en de dag ervoor was ik welkom bij Avea – een groot telefonie bedrijf in Turkije. Het was een eer om te mogen vertellen hoe wij agile toepassen in het ontwikkelen van applied games en gamification platformen.

Uiteraard passen we binnen BrandNewGame agile toe in de werkprocessen, maar ik had er eigenlijk nooit echt bij stil gestaan. In het ontwikkelproces hanteren we altijd een aantal ‘mijlpalen’ en we ontwikkelen altijd met minimaal 1 contactpersoon van de klant aan tafel onze concepten. Dus wellicht is het leuk om eens uit de doeken te doen hoe zo’n ontwikkelproces er ongeveer uit ziet bij BrandNewGame.

De gemiddelde productietijd van de games die we ontwikkelen is drie tot zes maanden waarbij we continu verbeterslagen maken in elke fase of ‘sprint’ die we doorlopen. Typische mijlpalen binnen het ontwikkelingsproces zijn:

1. Idea creatie fase

2. Concept visualisatie fase

3. Prototype fase

4. Ontwikkelings fase (van de alpha en beta code)

5. Lancering & Support (waarna nog meer verbeterslagen worden gemaakt)

Elke fase kent meerdere sprints (afhankelijk van de grootte van het project) en we gaan pas door naar de volgende fase als de klant – of product owner – een akkoord heeft gegeven op de kwaliteit van het product. Idealiter vormen we samen met de klant altijd een ‘Game Changer’ team aan hun zijde, dat invloed heeft op elk onderdeel van het productie proces, met name het toetsen en testen van elke deliverable. Een bijkomend voordeel van de aanpak en een groeiende groep ‘game changers’ is dat zij fakkeldragers worden van het concept en de uiteindelijke game.

Het grappig is dat het ontwikkelingsproces van een game heel veel weg heeft van een typische game loop zoals je die terugziet in – bijvoorbeeld – FarmVille. De meeste games eisen dat de speler drie tot vijf handelingen onderneemt om obstakels te overwinnen en dichter bij zijn (of haar) doel te komen. In het geval van FarmVille is dat bijvoorbeeld continu het planten van zaad, wachten, het oogsten in ruil voor geld, om vervolgens weer andere zaadjes te kunnen kopen, zaad planten, het oogsten in ruil voor geld, om vervolgens weer andere zaadjes te kunnen kopen, zaad planten, het oogsten in ruil voor geld, om vervolgens weer andere zaadjes te kunnen kopen, zaad planten, etc.

Hoe kun je een game ontwikkelproces dan ‘gamificeren’ was de hamvraag tijdens het congres – en de mogelijkheden daartoe zijn natuurlijk legio. Een aantal simpele elementen van game design toepassen is bijvoorbeeld:

1. Het stellen van een doel voor elke meeting

2. Regels bepalen: kom voorbereid, schrijf acties op, voer ze uit direct na de meeting

3. Hou de tijd bij. Ik heb zelf een korte aandachtsboog, dus ik geef medewerkers altijd de kans in vijf minuten duidelijk te maken wat ze hebben gedaan, wat hun punt is, of wat ze zullen gaan doen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers voorbereid naar de meeting komen.

4. Eindig elke meeting met een recap van de ‘score’ van hetgeen is behaald en met de taken (assignments) die er liggen voor de komende week.

Hieronder kun je de presentatie bekijken die ik in Istanbul heb gehouden.

 

leave a reply

you must be logged in to place a comment.