Business Loop Model

Voor de verandering een bericht in het Nederlands. Zoals je wellicht weet ben ik weer een boek aan het schrijven over games als verander- en trainingsmiddel, getiteld: ‘Laat op je werk spelen’. Het plan is om dat boek in 2014 op te leveren op drie momenten met de volgende delen:

1. Business Loop Model

2. GameStorm

3. Gamification Canvas

Daarnaast zal ik 12 tot 16 cases gaan analyseren van zowel eigen projecten als projecten van collega’s zoals IJsfontein en Little Chicken (met goedkeuring van hun opdrachtgevers). Het doel van het boek is namelijk om de resultaten van applied games en gamification te onderzoeken en aantoonbaar te maken. De casebeschrijvingen zal ik via mijn eigen blog en Molblog naar buiten brengen ná akkoord van de respectievelijke opdrachtgevers.

In totaal krijgt het boek ‘Laat op je werk spelen’ dus 4 hoofdstukken, de voorgaande drie modellen én een hoofdstuk met alleen maar project beschrijvingen. Eventueel nog gevolgd met een hoofdstuk 5 waarin alle conclusies kort worden samengevat.

Naast de vele interviews die ik zal gaan houden, wordt het boek idealiter ook een co-creatie en leveren mijn lezers input en zullen we een ‘app’ gaan ontwikkelen die helpt om tot goede applied game concepten te komen door de 3 stappen te doorlopen (Business Loop Model, GameStorm en het invullen van de Gamification Canvas).

Hierbij vast een tipje van de sluier van hoofdstuk 1: De BLM (Business Loop Model). Ik geloof dat het runnen van een organisatie – in het meest wenselijke geval – een eeuwigdurend proces is. Terwijl de meeste business models een ‘eenmalige invuloefening’ lijken te zijn? Daarom heb ik dit model ontwikkeld dat uitgaat van 4 dominante processen die elke organisatie zou moeten nastreven. Eén van die processen is ‘verbeteren’. Bij de meeste organisaties is ‘after sales’ of ‘support’ een ‘eindafdeling’. Mijn overtuiging is dat dit proces (GEEN AFDELING) input zou moeten leveren voor het opnieuw bedenken van aanverwante producten of features… Als je behoefte hebt om te reageren op dit model – doe dat dan hieronder of via Twitter @BartHufen #Gamification

Waar ik concreet naar op zoek ben is het volgende. Welke handelingen moeten medewerkers verrichten om tot de meest waardevolle bijdragen te komen tot het: bedenken, maken, verkopen en verbeteren van producten of diensten….? Het gaat dus om: wat moeten medewerkers gaan DOEN per proces en welke vaardigheden hebben ze daarvoor nodig per hoofdproces en subproces? Hieronder heb ik ‘wat mensen moeten doen’ reeds ingevuld. Nu nog 3 of 4 vaardigheden per sub-proces (tactische laag)… Aan u!

 

leave a reply

you must be logged in to place a comment.